Polityka prywatności

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://fitmom.pl

Administratorem strony jest FIT MOM Dawid Dziedzic, ul. Pańska 96/25, 00-837 Warszawa, NIP: 5481734059.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@fitmom.pl

 

1. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – FIT MOM Dawid Dziedzic, ul. Pańska 96/25, 00-837 Warszawa, NIP: 5481734059,
 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://fitmom.pl,
 • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

 

2. Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter, formularz kontaktowy, formularz zamówienia.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w zbiorze w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są poza zbiorem w celu kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem.
 5. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w zbiorze w celu realizacji zamówienia.
 6. Zbiory, w których przetwarzane są dane osobowe zostały zgłoszone do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
 7. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 8. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 9. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 10. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 11. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 12. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  • Zenbox Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  • GetResponse Sp. z o.o., ul. Arkońska 6, A3, 80-387 Gdańsk – w celu korzystania z systemu mailingowego GetResponse, służącego do przesyłania newslettera,
  • Barbara Kruk Profesjonalne Biuro Rachunkowe, Postępu 11/17, 02-676 Warszawa – w celu korzystania z usług księgowych świadczonych przez zewnętrzne biuro rachunkowe.

 

3. Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing), w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz w celu wyposażenia Strony w funkcje społecznościowe.
 3. Część wykorzystywanych plików cookies to cookies własne, a część to cookie podmiotów trzecich.
 4. Cookies własne wykorzystywane w celu prawidłowego działania Strony, a w szczególności w celu:
  • prawidłowego działanie koszyka i procesu zamówienia,
  • określenie, czy Użytkownik jest zalogowany, czy nie,
  • pamiętania zalogowania Użytkownika,
  • odnotowania faktu akceptacji regulaminu.
 5. Wykorzystywane są następujące cookies podmiotów trzecich:
  • Google Analytics – w celu prowadzenia działań analitycznych,
  • Facebook – w celu prowadzenia działań marketingowych z wykorzystaniem Pixela Facebooka,
  • Google AdWords – w celu prowadzenia działań remarketingowych z wykorzystaniem sieci Google AdWords,
  • YouTube i Vimeo – w celu osadzenia na Stronie materiałów wideo pochodzących z serwisów zewnętrznych,
  • Social Share – w celu wyposażenia Strony we wtyczkę pozwalającą na udostępnianie treści w serwisach społecznościowych.
 6. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 7. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

4. Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]